Uthyrningspolicy

 1. Alla som är över 18 år kan söka bostad i våra hyreshus.
 2. Vi har ingen bostadskö utan jobbar med intresseregister. Intresseanmälan kan göras hos oss antingen via epost eller telefon.
 3. Våra lägenheter annonseras ut i den lokala tidningen och på kommunens hemsida www.tranemo.se/bygga-bo och-miljo/bygga-och-bo/lediga-bostader där kan man söka lägenheten om man är intresserad av den. Kunden som skickar in intresse för ledig lägenhet bearbetas i den turordning och efter de sökkriterier som uppgavs i  intresseanmälan, samt som om denna uppfyller punkterna i övrigt i denna policy. 
 4. Vårt bostadsbolag eftersträvar lugn och trygg boendeförhållanden för våra hyresgäster. Det skapar vi genom att ha en bra balans mellan olika människor i våra bostadshus. Vi strävar efter att våra hyresgäster skall trivas och bo kvar så länge som möjligt.
 5. Vi samarbetar med Tranemo kommun och tillhandahåller vid behov särskilda boendeformer för de som behöver extra stöd och tillsyn.
 6. Det är obligatoriskt att ha hemförsäkring när hyresgäster flyttar in hos oss. Som hyresgäst väljer du själv vilket försäkringsbolag du vill ha din hemförsäkring hos.

Bedömning av intressenter

 1. Det är tillräckligt att det är sannolikt att hyresgästen har möjlighet att betala hyran vid en kalkyl av vad hushållet har kvar att leva på efter att hyran är betald.
 2. Före uthyrning sker en kreditkontroll där vi gör en bedömning av kundens betalningsförmåga.
 3. En kontroll görs också för att säkerställa att kunden inte har betalningsanmärkningar, skuld till kronofogden eller annan hyresvärd/eller på annat sätt misskött tidigare boende.
 4. Antalet personer som skall bo i bostaden skall vara rimligt i förhållande till bostadens storlek.
 5. Vid behov kan ytterligare referenser, t ex från arbetsgivare och tidigare hyresvärd, begäras in.

Omflyttning inom ovan nämnd fastighet

Generellt gäller att du bör bo minst ett år innan ny bostad erbjuds. Undantag från denna regel kan göras om särskilda skäl finns. Sådana skäl kan vara familjebildning, familjesplittring eller förändrade ekonomiska villkor. Intresseanmälan för omflyttning inom fastigheten skall göras skriftligen.